Utbildningsutskottet

  • 20 september 2018

Utbildningsutskottet verkar för att utveckla och bevaka utbildningsfrågor för såväl ST-läkaren som den färdiga specialisten

Utbildningsutskottet har för närvarande nio medlemmar med spridning geografiskt och erfarenhetsmässigt. För att underlätta och säkerställa kvaliteten vid specialisttjänstgöringen ansvarar utbildningsutskottet för utformning och revidering av SvKF:s målbeskrivning för Kardiologi samt bevakar specialistexamen med observatör på plats. Utbildningsutskottet ska även bistå styrelsen vid remisser rörande utbildning som inkommer till SvKF. Vidare tar även utbildningsutskottet fram förslag till symposier och deltar vid Kardiovaskulära vårmötet. Arbetsgruppen representerar även SvKF i ESC:s arbetsgrupp för utbildningsfrågor.

Aktuella frågor:

  • Verka för ett ökat kursutbud för ST-läkarna
  • Studierektorsmöte 19 mars 2019
  • Införande av ESC Specialistexamen
     

 

                                         Utskottets medlemmar

 


Eva Mattsson (ordförande)
Överläkare
Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
eva.mattsson@sll.se

 


Christian Dworeck
Överläkare/Studierektor
Hjärtsektionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
christian.dworeck@vgregion.se

 


Helge Brandberg
ST-läkare
Hjärtkliniken
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
helge.brandberg@sll.se

 


Anna Freyschuss
Överläkare/ST-chef/ST-studierektor
Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
anna.freyschuss@sll.se

 


Erik Thunström
Specialistläkare
Hjärtsektionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
erik.thunstrom@vgregion.se

 


Dinu Dusceac
Överläkare/Studierektor
Kardiologiska kliniken
Norra Älvsborgs Länssjukhus
461 73 Trollhättan
dinu.dusceac@vgregion.se

 


Niclas Svedberg
Överläkare/Studierektor
Kardiologkliniken
Falu Lasarett
791 82 Falun
niclas.svedberg@ltdalarna.se

 

 

 

 

Maria Joelsson
Överläkare/Studierektor
Medicinkliniken
Sunderbyns Sjukhus 
954 42 Sunderbyn
maria.joelsson@norrbotten.se

maria.joelsson@norrbotten.se;


Kerstin Welén
ST-läkare
Hjärtkliniken
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
kerstin.welen@sll.se