Utbildning/kurser

  • 27 november 2017

HRG ger ekonomiskt stöd för deltagande i EHRA kurs i invasiv elektrofysiologi och devicebehandling

Maximalt ledigförklaras 12 st kursansökningar 2017. Dessa inkluderar kursregistreringsavgift och resa som betalas av HRG till ett max belopp av 10 000 SEK/person under 2018.

  • Krav: Medlem i Kardiolog föreningen
  • Ansökan till EHRA: görs direkt till ESC-EHRA via länk i dokumentet.
  • Ansökan om ekonomiskt stöd: Görs till HRG via email med blankett enligt nedan. HRG förväntar sig att den som gått kursen har för avsikt att ansöka om EHRA certifiering.

EHRA’s (European Heart Rhythm Association) teoretiska kurser är förberedande för EHRA Certifiering/Examination, vilka stöds av HRG. Fullständig information finns i nedanstående dokument

PDF iconEHRA kurs.pdf