Svenska Cardiologföreningens HjärtRytmGrupp (HRG)

  • 5 november 2018

 

                             

Tord Juhlin, ordförande                                       Dritan Poci
Kardiologiska kliniken                                            Kardiologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus                                  Universitetssjukhuset Örebro
221 85 Lund                                                             70185 Örebro
Tel: 040-33 10 00                                                     E-mail: dritan.poci@orebroll.se
E-mail: tord.juhlin@skane.se

 

                                                

Alessio Ciubine                                                        Anna Egerstedt, webbansvarig
Kardiologkliniken                                                      Medicinkliniken
Länssjukhuset Sundsvall                                         Helsingborgs lasarett
alessio.ciubine@rvn.se                                            251 87 Helsingborg
                                                                                    Anna.Egerstedt@skane.se

 

                                         

Anneli Svensson, representant                              David Mörtsell, tidningsansvarig
Pacemakerregistret                                                    Kardiologiska kliniken
Kardiologiska kliniken                                                Skånes Universitetssjukhus
Universitetssjukhuset i Linköping                            221 85 Lund 
anneli.svensson@regionostergotland.se               david.mortsell@skane.se

 

                                           

Helena Malmborg                                                       Anette Jemtrén, representant Ablacure
Kardiologiska kliniken                                                   Hjärtkliniken
Akademiska sjukhuset                                                  Karolinska Universitetssjukhuset
Uppsala                                                                           Stockholm
helena.malmborg@akademiska.se                            anette.jemtren@sll.se

 

                                                  

Natalia Landström, kassör                                             Farzad Vahedi
Hjärtcentrum                                                                       Hjärtkliniken
Norrlands Universitetssjukhus                                         Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Umeå                                                                                    Göteborg
natalia.landstrom@vll.se                                                   farzad.vahedi@vgregion.se