Styrelse

  • 19 november 2018

Svenska Kardiologföreningens styrelse vald april 2018.

Ordförande

Stefan James
Kardiologiska kliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E-post: stefan.james@ucr.uu.se

Vice ordförande
Bengt Johansson
Folkhälsa och klinisk medicin
Medicin
Umeå Universitet
901 87 Umeå
090-785 27 82
E-post: bengt.johansson@medicin.umu.se

Vetenskaplig sekreterare
Pyotr Platonov
Avd för kardiologi/LU
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
E-post: Pyotr.Platonov@med.lu.se

Kassör
Mika Skeppholm
Hjärtkliniken
Danderyds Sjukhus
182 88 Danderyd
E-post: Mika.Skeppholm@ds.se

Facklig sekreterare
Eva Mattsson

Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
E-mail: eva.mattsson@karolinska.se

Kardiologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
 
 
Lars Svennberg
VO kardiologi

Region Gävleborg
E-mail: lars.svennberg@lg.se

Adjungerad ledamot (redaktör)
Martin Stagmo
VO Hjärt-Lungmedicin
Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdomar
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 040-33 24 07
E-post: Martin.Stagmo@skane.se