Stipendier

  • 12 december 2018

Stipendier Svenska Kardiologföreningen

Passa på att söka medel genom Svenska Kardiolog­föreningen. Aktuella stipendier kan sökas fram till 2019-02-28 resp 2019-01-18. Kardiologföreningens stipendier delas ut i samband med föreningens årsmöte inom ramen för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet (10-12 april 2019, Göteborg).

Ansökan skall innefatta CV och projektplan, detaljerad beskrivning finns för varje stipendium. Du måste vara medlem i Svenska Kardiologföreningen för att vara behörig att söka stipendierna.

Stipendieutlysningar 2019:

AstraZeneca utlyser ett stipendium inom området akuta korona syndrom.
 
Boehringer Ingelheim stipendium inom området  förmaksflimmer.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Övriga stipendier