Stipendier

  • 9 februari 2018

Stipendier Svenska Kardiologföreningen

Passa på att söka medel genom Svenska Kardiolog­föreningen. Aktuella stipendier kan sökas fram till 2018-02-28 resp 2018-03-15. Kardiologföreningens stipendier delas ut i samband med föreningens årsmöte inom ramen för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet (25-27 april 2018, Stockholm).

Ansökan skall innefatta CV och projektplan, detaljerad beskrivning finns för varje stipendium. Du måste vara medlem i Svenska Kardiologföreningen för att vara behörig att söka stipendierna.

Stipendieutlysningar 2018:

AstraZeneca utlyser ett stipendium inom området akuta korona syndrom.
 
Boehringer Ingelheim stipendium inom området  förmaksflimmer.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Övriga stipendier