Specialistexamen

  • 20 mars 2018

Specialistexamen i kardiologi

 

Årets praktiska del av specialistexamen i kardiologi går av stapeln vid Danderyds sjukhus 8 november 2018, start kl 08.00. Sista anmälningsdag 15:e Oktober 2018.

Upplägg av examen kommer bli enl följande:

Teoretisk del: ESC Specialistexamen ges nästa gång i juni 2019, anmälan senast den 12 november 2018*

Praktisk del av Specialistexamen i kardiologi

Den praktiska delen av årets specialistexamen är öppen att genomföras av de som klarat den Europeiska tentamen 2018 med godkänt resultat. De praktiska momenten kommer genomföras torsdagen den 8 november 2018 från kl 8:00 på Danderyds Sjukhus.

Anmälan till den praktiska delen görs till: Minette Rogner minette.rogner@sll.se

Sista anmälningsdag till den praktiska delen: Måndag den 15:e Oktober 2018.

Eventuella frågor ang den praktiska delen  till Överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus,  viveka.frykman-kull@sll.se

*Frågor angående och anmälan till den teoretiska delen görs till ellinor.schmidt@sls.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Från 2018 införs den europeiska teoretiska examinationen i allmänkardiologi, EEGC (European Exam i General Cardiology). Denna ersätter den svenska teoretiska delen. 

Den europeiska tentamen är skriftlig och hålls en gång per år i Malmö och Stockholm. Nästa tillfälle är under juni 2019. Den är tänkt att tas i slutet av kardiolog-ST eller kort därefter. Deadline för ansökan till 2019 är den 12 november 2018. Anmälan sker till ellinor.schmidt@sls.se.

För att få en fullvärdig SvKF specialistexamen behöver EEGC kombineras med SvKF:s praktiska tentamen.

Informationblad om EEGC med exempel på frågor.

FAQ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonsering:

Annonsering på Svenska Cardiologföreningens hemsida www.cardio.se minst 6 månader innan examendatum.
Annonsering i Svensk Cardiologi i tidningsnumret ca 6 månader innan examensdatum.
Annonsen utformas enligt redaktörens rekommendation (vg se befintlig information under ST-forum på www.cardio.se ):
Tid, ort, ansvarig kontaktperson adress, email, telefonnummer,
anmälan till Svenska Cardiologföreningens kansli.
Påminnelser via redaktörens månadsbrev.


Tidpunkt för examen bör vara anpassad så att alla resultat (inklusive eventuella omtentamina av praktiska prov, inom 3 månader) hinner färdigställas till diplom- och specialistskyltutdelning vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen.

Diplom och specialistskylt:

Vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen utdelas diplom och namnskylt med Svenska Cardiologföreningens emblem i guldfärg till godkända examinander.
Namnlistor med godkända examinander skickas minst tre veckor innan Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till Svenska Cardiologföreningens kansli för beställning och iordningställande av skyltar och diplom.

Examinandens arbetsgivare har av hävd betalat resa och tjänstledigt för examensdagarna. Resa, kongressavgift och tjänstledigt för deltagande vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte för diplom- och specialistskyltutdelning åligger examinandens arbetsgivare.
Examinandens arbetsgivare rekommenderas att erbjuda examinanden 2 veckors betald inläsningstid inför specialistexamen.


2018-09-20

För Svenska Cardiologföreningens styrelse

Eva Mattsson

Facklig sekreterare, ordförande i utbildningsutskottet