Specialistexamen

  • 4 februari 2019

Specialistexamen i kardiologi

 

Från 2018 införs den europeiska teoretiska examinationen i allmänkardiologi, EEGC (European Exam i General Cardiology). Denna ersätter den svenska teoretiska delen. 

Den europeiska tentamen är skriftlig och hålls en gång per år i Malmö och Stockholm. Nästa tillfälle är tisdagen den 18 juni 2019. Den är tänkt att tas i slutet av kardiolog-ST eller kort därefter. Deadline för ansökan till 2019 är den 12 november 2018. Frågor och anmälan sker till ellinor.schmidt@sls.se.

För att få en fullvärdig SvKF specialistexamen behöver EEGC kombineras med SvKF:s praktiska tentamen.

Praktisk del: Den praktiska delen av specialistexamen är öppen att genomföras av de som klarat den Europeiska tentamen 2019 med godkänt resultat. De praktiska momenten kommer genomföras i Lund den 14-15 november 2019, kontaktperson Patrik.Gilje@gmail.com.

Informationblad om EEGC med exempel på frågor.

FAQ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonsering:

Annonsering på Svenska Kardiologföreningens hemsida www.cardio.se minst 6 månader innan examendatum.
Annonsering i Svensk Kardiologi i tidningsnumret ca 6 månader innan examensdatum.
Annonsen utformas enligt redaktörens rekommendation (vg se befintlig information under ST-forum på www.cardio.se ):
Tid, ort, ansvarig kontaktperson adress, email, telefonnummer,
anmälan till Svenska Kardiologföreningens kansli.
Påminnelser via redaktörens månadsbrev.


Tidpunkt för examen bör vara anpassad så att alla resultat (inklusive eventuella omtentamina av praktiska prov, inom 3 månader) hinner färdigställas till diplom- och specialistskyltutdelning vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen.

Diplom och specialistskylt:

Vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen utdelas diplom och namnskylt med Svenska Cardiologföreningens emblem i guldfärg till godkända examinander.
Namnlistor med godkända examinander skickas minst tre veckor innan Svenska Kardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till Svenska Kardiologföreningens kansli för beställning och iordningställande av skyltar och diplom.

Examinandens arbetsgivare har av hävd betalat resa och tjänstledigt för examensdagarna. Resa, kongressavgift och tjänstledigt för deltagande vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte för diplom- och specialistskyltutdelning åligger examinandens arbetsgivare.
Examinandens arbetsgivare rekommenderas att erbjuda examinanden 2 veckors betald inläsningstid inför specialistexamen.


2018-09-20

För Svenska Cardiologföreningens styrelse

Eva Mattsson

Facklig sekreterare, ordförande i utbildningsutskottet