Remissvar etc

  • 23 augusti 2014

PDF iconGeneraldirektörens svar.pdfGeneraldirektörens svar till Kardiologföreningen

PDF icon<u><font color="#0000ff">Generaldirektörens svar.pdf</font></u>

 

Brev till Socialstyrelsens generaldirektör

Brev till SoS 151023.pdf

 

Remissvar: För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

PDF iconSvKF Remissvar ny läkarutbildning.pdf

 

Remissvar: För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

SvKF Remissvar ny läkarutbildning.pdf

 

Kardiologföreningens ställningstagande: antiobiotikaprofylax i tandvården

SvKF endokarditprofylax.pdf