Svenska Läkaresällskapets fonder, ansökan 1 december 2018 - 1 februari 2019

  • 30 november 2018

Sök projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag från Svenska Läkaresällskapets fonder, ansökningsperiod 1 december - 1 februari.

Nominera någon forskande kollega eller arbetskamrat senast 1 mars 2019 som du tycker är värd något av SLS:s priser.  För mer information om priser kontakta Annie Melin, annie.melin@sls.se


Utlysningar av forskningsmedel: http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/

Nominering till SLS priser: https://www.sls.se/vetenskap/nominera-pristagare

Sökande ska vara medlem i SLS både 2018 och 2019 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Utlysning av forskningsmedel 1 december 2018 – 1 februari 2019:

Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning

Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning (stipendiebeloppet är 2019 höjt till 25 000 kronor/månad)

Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) - Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse

Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) -Projektanslag

Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) - Projektanslag

Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse

Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) - Resebidrag till forskningsvistelse

SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents) - Research grant. Applicants must be members of NSCMID

Nominering till SLS priser senast 1 mars 2019
Ta även chansen att senast den 1 mars nominera någon forskande kollega eller arbetskamrat som du tycker är värd något av våra priser! 
För mer information om priser kontakta Annie Melin, annie.melin@sls.se