Hotell ESC München - Sv Kardiologfören

  • 21 mars 2018

Res med Svenska Kardiologföreningen till ESC i München den 25 - 29 augusti 2018!
Svenska Kardiologföreningen har bokat 80 st hotellrum på Bauer Hotel Feldkirche (www.bauerhotel.de) i München. Anmälan

I år har vi valt att boka ett hotell närmare kongressanläggningen då prisskillnaden mellan detta och de hotell som ligger längre bort inte var stor. Hotellet ligger endast 18 minuter från mässan där kongressen kommer att äga rum.
Klicka här för karta och vägbeskrivning.

Hotellbokningen är endast öppen för medlemmar i Svenska Kardiologföreningen.
Klicka här om du vill bli medlem i föreningen.

OBS! Bokning av resa samt registrering till kongressen ordnar du själv.
Klicka här för länk till kongressanmälan.

https://mkon.nu/esc2018