Transesofageal ekokardiografi (TEE) Linköping, 25 eller 26 febr 2019

Kurs i transesofageal ekokardiografi (TEE)

Linköping, 1-dagskurs, 25 eller 26 februari 2019

Arrangör:

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.

Kursinnehåll:

Endagskurs i transesofageal ekokardiografi, riktar sig till nybörjare inom TEE med viss erfarenhet inom transtorakal ekokardiografi (TTE).

Målet med kursen är att deltagare övar på handhavandet av TEE probe och framtagning av projektioner samt tolkning av bildmaterialet. Kursen har fokus på hands-on på simulatorer under handledning av erfarna instruktörer samt bildbedömning vid arbetsstationer. Förberedelsematerial kommer att utsändas Innan kursstart.

Målgrupp:

ST-läkare inom klinisk fysiologi, kardiologi, anestesi- intensivvård och internmedicin

Kursavgift:

3500:- inkl. moms. Lunch och fika ingår

Kursmaterial från 1.2.3 sonography ingår.

Sista anmälningsdag: 2019-02-03

Begränsat antal platser.

Anmälan via Malmö Kongressbyrå.

Plats: Linköping

Kontaktperson:

Charlotta Kitti (Mkon): charlotta@mkon.se

Meriam Åström Aneq (kursledare): meriam.astrom.aneq@regionostergotland.se

Hjärtligt välkomna!

PDF iconTEE kurs_feb