Temadag HRG, Umeå 25 okt

En fallorienterad temadag med HjärtRytmGruppen

Rådhuset Rex festsal, Umeå 25 oktober

När förmaksflimmerbehandling äv svår – är NOAK och ablation lösningen?

  • Svåra ställningstaganden till NOAK behandling
  • AK behandling efter stroke – hur tänker neurologen?
  • Efter Castle AF – skall alla med hjärtsvikt och flimmer abladeras
  • Förmaksplugg – när OAK inte lämpar sig som strokeprofylax

Förebygga plötslig hjärtdöd – kan vi det? Guidelines och klinisk praxis

  • Guidelines för kammar arytmier och plötslig död - Vad är nytt?
  • 20 år av primärpreventiv ICD. Var står vi idag?
  • Hur ska vi riskvärdera patienter med hypertrof obstruktivkardiomyopati?
  • En gång ICD – alltid ICD?
  • EKG fall: As ymptomatisk preexcitation? Bättre än en dator? Klurigt EKG.

Mer information och anmälan: https://mkon.nu/hrg2018

PDF iconHRG temadag.pdf