Nordic Conference on Pragmatic Clinical Studies, Uppsala 12-13 dec

Konferensen arrangeras av Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Forum Uppsala-Örebro och syftet med den är att utvärdera möjligheter och utmaningar med pragmatiska kliniska studier och ge exempel på forskningssamarbete och initiativ i Norden för att främja pragmatiska kliniska studier i vården.

Målgruppen är ledare inom sjukvård, akademi, läkemedel- och medtech-industrin samt regulatoriska myndigheter.

Robert Califf, rektor vid Health Data Science, Duke University, USA, ger den inledande presentationen Pragmatic clinical studies in the context of healthcare and registries.

Denna följs av presentationer och diskussioner inom: 

  • Pragmatic clinical studies in the context of healthcare and registries
  • Regulatory challenges to pragmatic clinical studies in the Nordic countries
  • Experiences from previous and current pragmatic clinical studies
  • From epidemiology to healthcare – pitfalls and possibilities
  • Overcoming challenges – solutions and opportunities
  • Synergies in the Nordic countries

 Mer information: http://www.npcs.se/

PDF iconnpcs2017_advertisement
PDF iconnpcs2017_flyer