Kurs i Ärftliga Hjärt-Kärlsjukdomar 9-12 oktober, Umeå

KURS I ÄRFTLIGA HJÄRT-KÄRLSJUKDOMAR 9-12 oktober 2017 Centrum för Kardiovaskulär Genetik Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Målgrupper: ST-läkare och specialister i kardiologi, klinisk genetik, barn- och ungdomsmedicin, internmedicin

För program och anmälan; www.vll.se/ckg