Hjärtsvikt i klinisk vardag, Göteborg, 20-22 september

Kursbeskrivning

Under 3 dagars utbildning inom hjärtsvikt kommer deltagarna att få kunskap om handläggning av hjärtsvikt, såväl akut som kronisk, både vanliga och mindre vanliga former, från äldre till yngre. Tillsammans kommer vi att diskutera hur vi kan säkerställa diagnosen, besluta om vidare utredning, behandling och uppföljning, samt tolka läkemedelsstudier. Syftet är att ge deltagaren en bra grund att stå på i den kliniska vardagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig  till ST-läkare inom kardiologi, internmedicin, samt allmänmedicin, akutsjukvård, klinisk fysiologi och geriatrik men även till specialister inom dessa specialistområden.

Kursledare

Prof Michael Fu, Hjärtsektionen, Sahlgrenska Universitetsjukhuset/Östra
Prof Maria Schaufelberger,  Hjärtsektionen, Sahlgrenska Universitetsjukhuset/Östra
Doc Helen Sjöland, Hjärtsektionen, Sahlgrenska Universitetsjukhuset/Östra       

Tid och plats

20-22 september 2017
Sahlgrenska Universitetssjukhus/Östra

Pris

6400 kr
Priset inkluderar lunch, kaffe och undervisningsmaterial

Kontakt

Dr Carmen Basic, tel: 031-3434685, carmen.basic@vgregion.se

Dr Constantinos Ergatoudes, tel: 031-3436727, constantinos.ergatoudes@vgregion.se

PDF iconHjärtsvikt i klinisk vardag.pdf