Hjärta och kärl, thoraxkir fördjupn kurs, Storhogna 20-25 jan

Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar för 8:e gången fördjupningskurs i thoraxradiologi i Storhogna men med nytt upplägg. Den tidigare postgraduatekursen delas upp i två; en med inriktning mot hjärta-kärl och en med inriktning mot lungdiagnostik. Dessa två kurser kan tillsammans med kursen ”CT-hjärta-En introduktionskurs” utgöra basen för subspecialisering i thoraxradiologi men man kan naturligtvis även gå enstaka av dessa kurserna. 2019 har Storhogna kursen hjärta-kärlinriktning. Kursen är en vidareutbildningskurs baserad på ESR European Training Curriculum Level III och förutsätter grundläggande kunskaper inom thoraxradiologi. Kursen hålls på svenska och riktar sig i förstahand till ST-läkare i slutet av sin utbildning och färdiga specialister inom medicinsk radiologi, kardiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Varje kursdag har ett tema och inleds med en metodföreläsning och klinisk introduktion till området. Därefter följer föreläsningar med inriktning på diagnostik. Mitt på dagen är en längre paus för lunch inlagd med möjlighet för egenaktivitet. På eftermiddagen fördjupar man sig ytterligare i ämnet för dagen med seminarier i mindre grupper.

Kursen pågår i 4,5 dagar och efter genomgången kurs skall deltagaren

- ha kunskap om det differentialdiagnostiska spektrat vid sjukdom i hjärtat och stora kärl

- ha kunskap om utredningsgång och val av metod vid utredning av sjukdomar i hjärta och thoracalakärl

- ha kunskap om vanligt förekommande metoder vid diagnostik av sjukdom i hjärta och kärl samt deras möjligheter och begränsningar

Kursledning

Elin Bacsovics Brolin, Thoraxradiolog, Capio S:t Göran Radiologi AB,Stockholm
Tomas Bjerner, Thoraxradiolog,Uppsala Akademiska Sjukhus
Caroline Berntsson, Thoraxradiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kursavgift:  9.800 kr exkl. moms t.o.m den 1 november. 11.300 kr exkl. moms efter den 1 november. Kursavgiften innefattar kurs, kursmaterial, för-och eftermiddagsfika. (Kursavgiften faktureras) Logi ingår ej.

Anmälan: http://www.thoraxradiologiveckan.se

Mer information, program, hotell mm: PDF iconStorhognakurs 2019 4.0