Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt 5-9 nov, Uppsala

Målgrupp: ST‐läkare och verksamma specialister inom kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi samt anestesiologi. ST‐läkare och specialister inom thoraxkirurgi med önskemål om fördjupning inom avancerad hjärtsviktsvård är också välkomna

För mer information och anmälan, klicka här  

 

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.