CTO-kurs, Sahlgrenska, Göteborg 8-9 november 2017

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har glädjen att arrangera fjärde upplaga av CTO kursen. Kursen riktar sig till alla PCI operatörer. Målet är att man efter kursen skall ha lättare att bedöma vad som är möjligt att utföra med den moderna CTO tekniken.
Kursen är interaktiv och praktiskt inriktad. Under de två dagarna kommer 8 patienter med CTO att behandlas där kursdeltagarna genom videolänk till labb kan interagera och diskutera strategier och tillvägagångsätt med operatör.

Innehåll
• Bedömning av CTO anatomi på angiografi
• Modern CTO PCI - ”Hybrid approach”
• Materialkunskap - ”CTO verktygslåda”
• Komplikationer - ”Hur löser man det”
• Tillgång till simulatorer för ledarutvärdering

PDF iconCTO Kurs Sahlgrenska 2017.pdf

För mer information kontakta:
Dan Ioanes
Tel: 031-3427573
dan.ioanes@vgregion.se

 

Anmälan görs på följande länk: http://sahlgrenska.se/su/utb-hjartakarl
Agneta Alexandersson
Kursassistent
Utvecklingscentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 74 20
agneta.e.alexandersson@vgregion.se