Advanced Life Support (ALS), Norrköping 7-8 februari 2019

Datum: 7-8 februari 2019

Plats: Norrköping

Målgrupp: Kursen riktar sig första hand till läkare och sjuksköterskor inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter.

Innehåll: Fokus ligger på teamledarskap innan, under och efter ett hjärtstopp och omfattar även bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning samt algoritmer vid hjärtstopp av olika genes. Kursen har fått bra kritik vid tidigare tillfällen, och upplevdes av deltagarna som givande och ytterst lärorikt.

Mer information och anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als