Kliniska råd

  • 18 maj 2015
Akut kranskärlssjukdom: rekommendationer för bedömning, behandling och sekundärprevention

 

Clinical recommendations for surgery and bleeding during treatment with oral antiplatelet agents

Clinical recommendations oral antiplatelet agents.pdf

Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare

PDF iconKliniska råd perorala trombocythämmare v2.pdf

Rekommendation DES-behandling (PCI-gruppen)