Forskningsstipendium Boehringer Ingelheim, deadline 15 mars

  • 9 februari 2018

Boehringer Ingelheim utlyser i samarbete med Svenska Kardiologföreningen ett stipendium på 50.000 kr.

Boehringer Ingelheim erbjuder ett forskarstipendium på 50 000 kr till läkare med forskning, planerad eller påbörjad, som syftar till att öka kunskap och förståelse inom området förmaksflimmer.

Ansökan med projektbeskrivning på högst tre sidor samt CV på en sida skall postas till Boehringer Ingelheim AB, att: Kristian Broms eller skickas via mail till kristian.broms@boehringeringelheim.com. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 mars 2018. Sökande måste vara läkare och medlem i SvKF.

Ansökan kommer att bedömas av tre representanter från Svenska Kardiologföreningen. Vi prioriterar odisputerade forskare som är i början av sin karriär. Stipendiet kommer att delas ut vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte i samband med Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm 25–27 april 2018.

Vid frågor gällande detta stipendium kontakta Svenska Kardiologföreningens ordförande Mats Börjesson, mats.brjesson@telia.com, eller Medicinsk rådgivare vid Boehringer Ingelheim Kristian Broms, kristian.broms@boehringer-ingelheim.com.

PDF iconBoehringerIngelheim_Stipendium 2018