Forskningsstipendium AKS AstraZeneca, deadline 28 febr 2018

  • 9 februari 2018

Välkommen att ansöka om forskningsstipendium inom området akuta koronara syndrom.

AstraZeneca och Svenska Kardiologföreningen välkomnar forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium inom akuta koronara syndrom.

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och sekundärpreventiv långtidsuppföljning av patienter med akuta koronara syndrom. Stipendiet vänder sig i första hand till forskare som ännu inte uppnått docentur, t.ex.
doktorander och post docs inom kardiologi/kardiovaskulär medicin. Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 120 000 SEK.

Stipendiet är tillgängligt för alla läkare som forskar inom området. Sökande ska vara medlem i Svenska Kardiologföreningen.
Stipendiater förväntas presentera en vetenskaplig rapport och en ekonomisk redovisning senast sex månader efter det att projektet har avslutats.

Var vänlig och skriv din stipendieansökan på engelska och sänd den till emil.almlof@astrazeneca.com senast den 28 februari 2018. Bedömning av ansökningar sker av en oberoende kommitté utsedd av Svenska Kardiologföreningen.

Bifoga följande:
– CV.
– Intyg från arbetsgivare/handledare meduppgifterom kvalifikationer och befattning.
– Projektplan som beskriver bakgrund, målsättning, syfte, metod, vetenskapligt värde i förhållande till befintliga data, tidsplan och hur projektet kommer att utvärderas, max fem A4 sidor. Observera att ansökan ska gälla ett sammanhängande projekt.
– Kostnadskalkyl.
– Uppgifter om andra anslag och ansökningar som berör projektet.

Kontaktperson AstraZeneca: Emil Almlöf, Medical Advisor. Tel: 070 646 59 18 eller emil.almlof@astrazeneca.com

PDF iconAKS stipendium annons 2018