Föreningens ändamål

  • 23 augusti 2014

Svenska Kardiologföreningen

Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter. Föreningen fungerar som Svenska Läkarsällskapets sektion för kardiologi och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund.