Europeisk examen - EEGC

  • 8 november 2017

Från 2018 införs möjligheten att genomföra den europeiska examinationen i allmänkardiologi, EEGC (European Exam i General Cardiology).

Den europeiska tentamen är skriftlig och hålls en gång per år i Sverige, i Malmö och Stockholm. Nästa tillfälle är torsdagen den 14 juni 2018. Den är tänkt att tas någon gång från år tre till slutet av ST, inte senare.

PDF iconInformationblad om EEGC 2018.pdf