Europeisk examen - EEGC

  • 8 november 2017

Från 2018 införs möjligheten att genomföra den europeiska examinationen i allmänkardiologi, EEGC (European Exam i General Cardiology).

Den europeiska tentamen är skriftlig och hålls en gång per år i Sverige, i Malmö och Stockholm. Nästa tillfälle är torsdagen den 14 juni 2018. Den är tänkt att tas i slutet av kardiolog-ST, inte senare. Deadline för ansökan till 2018 är den 1 december 2017.

För att få en fullvärdig SvKF specialistexamen behöver EEGC kombineras med SvKF:s praktiska tentamen vilken 2018 kommer att hållas på Danderyds Sjukhus, Stockholm preliminärt den 9 eller 10 november.

PDF iconInformationblad om EEGC 2018.pdf