Bli medlem

  • 26 april 2015
Som medlem i Svenska Kardiologförening får du bland annat:
·         Prenumeration på Svensk kardiologi 4 nr/år
·         Reducerad avgift till utbildningar och kurser organiserade av SvKF
·         Möjlighet att söka föreningens stipendier
·         Möjlighet att delta i föreningens resor till ESC
·         Automatiskt medlemskap i den Europeiska Kardiologföreningen (ESC)
·         Tillfälle att engagera dig en av föreningens arbetsgrupper
 
Medlemsbidrag är 500 kr per år för ordinarie medlem och 200 kr/år för pensionär. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.
 
Ansökning om medlemskap insändes via medlemsmeny på hemsidan. Medlemskap förutsätter i regel innehav av svensk läkarlegitimation. Ansökningar av företrädare för kardiologi närstående verksamheter bedöms i styrelsen.