Arbetsgruppen för PCI och klaffintervention

  • 2 maj 2016

 

 

Logo Arbetsgruppen för PCI och klaffinterventionerSvenska Kardiologföreningen skapade hösten 2008 en arbetsgrupp med namnet PCI-gruppen, sedan 2015 arbetsgruppen för PCI och klaffinterventioner. Gruppen fungerar som kontaktyta mellan Kardiologföreningen och området PCI och klaffinterventioner. Inom European Society of Cardiology (ESC) finns en underförening för PCI med namnet European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), som bland annat driver den stora Europeiska PCI konferensen EuroPCR (Paris Course on Revascularisation). Den svenska arbetsgruppen har på så vis en partner inom ESC.

Vi kommer att utveckla det Europeiska samarbetet med EAPCI och uppmanar redan nu alla interventionister i Sverige att gå med i EAPCI, vilket är gratis för medlemmar i Cardiologföreningen.

Arbetsgruppen anordnar årligen det svenska PCI-mötet i samband med Kardiovaskulära Vårmötet. De nationella PCI-kurserna ordnas varje år på teman som komplikationer, komplex PCI, STEMI, Intrakoronar diagnostik. Vidare jobbar med att utforma och föreslå bidrag till nationella och internationella möten. Vi granskar och kommenterar nationella och internationella guidelines inom vårt område.

Nya svenska PCI-operatörer uppmanas att följa vårt utbildningsprogram och att delta i kurserna. Arbetsgruppen arrangerar examination av PCI-operatörer när dessa bedöms ha uppnått kompetens motsvarande att kunna ingå i jourlinje.

Gå med i EAPCI här
 

Styrelse arbetsgruppen för PCI och klaffinterventioner

Nils Witt  (ordförande)
VO kardiologi
Södersjukhuset
Stockholm
nils.witt@sodersjukhuset.se

Stefan James (vice ordförande)
Kardiologkliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
stefan.james@akademiska.se

Amra Kåregren  (Sekreterare)
PCI-enheten
Västmanlands sjukhus, Västeås
723 35 Västerås
amra.karegren@ltv.se

Andreas Rück
Sektionen för Interventionell Cardiologi (SIC)
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
andreas.ruck@karolinska.se

Iwar Sjögren 
Kardiologen
Falu Lasarett
791 82 Falun
iwar.sjogren@ltdalarna.se

Mikael Danielewicz  
PCI-enheten
Centralsjukhuset i Karlstad
651 85 Karlstad
mikaeldanielewicz@svenskpci.se
  
Inger Haraldsson 
Kardiologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg
inger.haraldsson@vgregion.se

Ann-Charlotte Karlsson 
Kardiologsektionen
PCI-enheten
Halmstads sjukhus
301 85 Halmstad
ann-charlotte.karlsson@lthalland.se