Arbetsgruppen för Hjärtsvikt och klaffsjukdomar

  • 15 november 2017
 
Krister Lindmark, ordförande
 
Gordana Tasevska-Dinevska
Hjärtsvikt- och klaffsektionen Malmö
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
040-337194
 
Carl-Johan Höijer
Palliativ vård och ASIH
St Lars väg 81
222 70 Lund
Maria Eriksson
Karolinska Universitetssjukhuset
 
Maria Schaufelberger
Verksamhetsområde medicin, geriatrik, akutmottagning
Område 2
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
 

Frank Flachskampf
frank.flachskampf@medsci.uu.se

 
Anna Strömberg
Linköpings Universitetssjukhus
Linköpings universitet
073-6569265
 
Laila Hübbert
Tema Hjärta och Kärl
Karolinska Universitetssjukhuset
070-290 53 76
 
Lars Lund
 
Michael Fu