Aktiviteter/information

  • 20 april 2016

Endorsement ESC:s Guidelines NSTEMI

Europeiska Kardiologföreningen publicerade 2015 nya riktlinjer för behandling av patienter med icke-ST höjningsinfarkt (http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320). Nedan finns en sammanfattning av de mest betydelsefulla delarna av de nya rekommendationerna tillsammans med kommentarer från Svenska Kardiologföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom. PDF iconNSTEMI_Endorsement Final 20160419

Arbetsgrupp Kranskärlssjukdom - Definition hjärtinfarkt

Nya definitioner för hjärtinfarkt har utarbetats från både ESC och AHA. Ta del av dessa guidelines i text  och   bild (OBS! pdf).

Arbetsgrupp Kranskärlssjukdom - Guidelines kardiovaskulär prevention

Läs ESC:s guidelines för kardiovaskulär prevention här (OBS! pdf).

 Sammanfattning av möte med Cardiologföreningens styrelse oktober 2007