Hem

08 sept 2014

Programförslag inför ESC 2015:

Efter årets ESC möte i Barcelona är det redan dags att förbereda nästa års ESC i London (29/8 till 2/9 2015). Kardiologföreningen har möjlighet att lämna in ett antal programförslag. Om du har idéer om symposier eller andra inslag i programmet vänligen skriv till vår vetenskapliga sekreterare Christina Christersson (christina.christersson@akademiska.se). Deadline 25/9.

 


06 sept 2014

Missa inte HjärtRytmGruppen´s utbildningsdagar!

 

Klicka här för information och registrering.


24 juni 2014

Ställningstagande: antibiotikaprofylax i tandvården

Läkemedelsverket (LV) begärde ett klarläggande om Kardiologföreningen ställer sig bakom LVs behandlingsrekommendation om antibiotikaanvändning i tandvård. Kardiologföreningen anser att det saknas vetenskapligt stöd för att helt avstå från AB-profylax till hjärtpatienter med hög risk för endokardit. Vi stödjer därför inte LVs rekommendation i alla dess delar och hänvisar i stället till senaste ESC riktlinjer från 2009. Läs mer


8 maj 2014

Svenska Kardiologföreningen ändrar stavning

Vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte den 8 maj 2014 beslöts att stavningen ändras till Svenska Kardiologföreningen.Ett byte av namn till ”Kardiologföreningen” hade vid omröstning på förra årsmötet vunnit två tredjedelars majoritet. Enligt stadgarna genomfördes nu andra omröstningen. Omröstningen visade en överväldigande majoritet till fördel av Svenska Kardiologförening. Hemsidan kommer efterhand att ändras till stavningen Kardiologföreningen och även föreningens tidning byter namn till "Svensk Kardiologi".

 

Kardiologföreningens hemsida

Vi gör nu en satsning för att förbättra innehåll och struktur av vår hemsida. Uppdateringar pågår. Kom gärna med synpunkter och förslag. Dina åsikter är viktiga för oss!!