Nyheter

ESC Highlights 28 augusti, Barcelona - tema hjärtsvikt, ischemi och arytmi

  • 24 maj 2017

Svenska Kardiologföreningen bjuder in till Utbildningskväll med tema hjärtsvikt, ischemi och arytmi i samband med ESC-kongressen i Barcelona.
Tid: Måndagen den 28 augusti 2017, samling kl 17.30, mötet börjar 18.30. Plats: Hotel Condes de Barcelona
Fri avgift. Begränsat antal, ”först till kvarn” gäller (föreningens medlemmar har förtur till 1 juli). OBS! No show avgift: 500 kronor exkl moms.

Hotell ESC Barcelona - FULLBOKAT!!

  • 1 maj 2017

Hotellen är nu fullbokade. Res med Svenska Kardiologföreningen till ESC i Barcelona den 26 - 30 augusti 2017. Svenska Kardiologföreningen har bokat 70 st hotellrum på Hotel Jazz och 20 rum på Hotel Soho den 26 - 30 augusti 2017. Hotellbokningen är endast öppen för medlemmar i Svenska Kardiologföreningen och förmedlas av MKON, anmälan här.

Kompetensbeskrivning för deviceimplantationer

  • 2 maj 2016

HRG har under 2014-2015 utarbetat ett dokument med kompetensbeskrivning för deviceimplantationer. Dokumentet är nu färdigställt och godkänt av Svenska Kardiologföreningens styrelse. Mer information här

Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen färdigställd

  • 23 mars 2016

Utbildningsutskottet har under 2015-2016  tillsammans med representanter från de övriga internmedicinska specialistföreningar utarbetat en kompetensbeskrivning som ska utgöra en vägledning under ST-utbildningen för att uppnå den gemensamma kunskapsbasen. Arbetet är nu färdigt och ni hittar mer information här.