Nyheter

Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen färdigställd

  • 23 mars 2016

Utbildningsutskottet har under 2015-2016  tillsammans med representanter från de övriga internmedicinska specialistföreningar utarbetat en kompetensbeskrivning som ska utgöra en vägledning under ST-utbildningen för att uppnå den gemensamma kunskapsbasen. Arbetet är nu färdigt och ni hittar mer information här.

Boka hotellrum ESC, Rom

  • 25 februari 2016

Res med Svenska Kardiologföreningen till ESC i Rom den 27 augusti - 31 augusti 2016. Vi har bokat 100 st hotellrum. Boka ditt rum fram till 15 mars! Mer info